‘De visie van De Leyhoeve’

De Leyhoeve maakt onderdeel uit van een landelijke beweging. Een beweging die ‘ja’ durft te zeggen tegen verandering. Een beweging die durft te dromen dat het leven na je werkzame leven, tot aan je laatste dag, betekenisvol is.

Van missie, naar visie, naar cultuur
Wij willen laten zien dat op een prettige manier oud worden kán. In De Leyhoeve creëren wij een plek waarin wij actief verbonden zijn met de bewoners en hun familie en/of mantelzorger(s). Door onze gastvrije houding en uitgebreide eersteklas voorzieningen, dragen wij bij aan een aangenaam woon- en leefklimaat voor onze bewoners en bezoekers. Zo is het een kracht binnen De Leyhoeve dat wij zorg kunnen bieden aan bewoners van De Leyhoeve, doordat wij 24 uur per dag professionele, liefdevolle medewerkers in huis hebben.

De droom
Er was eens een droom: mensen samen aangenaam oud laten worden. Deze droom begon in 2005 in Noord-Brabant. De vader van de initiatiefnemer overleed. In de laatste zes maanden van zijn leven werd hij van huis en haard gescheiden van zijn vrouw met wie hij bijna 50 jaar lief en leed had gedeeld. Waarom konden zij niet samen aangenaam ouder worden?

Vanuit het gevoel dat dit anders moet en kan, zijn Hendrik Roozen (van origine een bouwer en ontwikkelaar) en hotelier Laurens van Rij begonnen aan een reis. Een reis die bijna 13 jaar heeft geduurd. Een reis waarin zij op zoek zijn gegaan naar de why. Hoe wil nu iemand van 55+ oud worden, weten wij dit wel?

Het onderzoek
Ruim 2.000 diepte-interviews, een seniorenbijeenkomst met 500 gegadigden en 200 proefslapers in een demo-appartement later, dachten Roozen en Van Rij een beeld te hebben. Dit beeld is vertaald naar De Leyhoeve in Tilburg, waar inmiddels honderden bewoners, personeelsleden en stakeholders het woon/leef-concept hebben omarmd. In 2018 ontvingen we met veel trots de eerste bewoners in De Leyhoeve Groningen.

Wij geloven binnen De Leyhoeve dat niet het product, maar de beleving centraal staat. Deze beleving uiten wij doordat alles wat wij binnen De Leyhoeve doen in het teken staat van gastvrijheid. Hierbij hebben wij samen dezelfde centrale gedachte: Leef uw leven samen en vergeet niet te genieten. De uiting van gastvrijheid in het dagelijks leven binnen De Leyhoeve, is de basis voor onze cultuur.

Het vervolg van de droom
Door middel van het naleven van onze droom, willen wij het imago van ouderenzorg sterker positioneren. Deze droom en daarnaast de wens om in ons land onze ideeën te realiseren en naar voren te brengen en daarmee anderen te inspireren, is een constante zoektocht. Het is een ontdekkingsreis die gaandeweg wordt vormgegeven en in kracht toeneemt.

Het kompas van deze reis bevindt zich in alle medewerkers van De Leyhoeve en wordt geactiveerd door met elkaar de uitdaging aan te gaan om samen op reis te gaan. Door de veranderende maatschappij is het einddoel van de reis niet direct of vastomlijnd te definiëren. Het bestuur schetst de kaders voor de reis, maar het precieze pad wordt vormgegeven door de medewerkers. Zij vormen de oren en ogen van de organisatie door het contact dat zij hebben met de bewoners en hun familie en/of mantelzorger(s).

Hun inzichten zijn dan ook de belangrijkste bron van informatie, inspiratie en input voor het bestuur. Deze vorm van organiseren heeft gevolgen voor de organisatiestructuur van De Leyhoeve. In De Leyhoeve wordt namelijk niet op klassiek hiërarchische wijze leidinggegeven. Dit vanuit het idee dat inspireren, ondersteunen en richting geven tot de meest positieve resultaten leidt. We werken met zorgcoaches in de lijn tussen werkvloer, locatiemanager en bestuur. Zij ondersteunen de medewerkers bij de werkprocessen en werkzaamheden. Hierbij is de kwaliteit van leven voor onze bewoners het belangrijkste uitgangspunt.

Vraag vrijblijvend een rondleiding aan