‘Het personeel van De Leyhoeve Tilburg’

Binnen De Leyhoeve wordt zorg op maat geleverd. Liefdevolle zorg die de medewerkers vanuit hun hart geven. De Leyhoeve geeft ruimte aan haar medewerkers om zo de zorg te mogen verlenen. De medewerkers stellen dan ook dagelijks de volgende vraag aan zichzelf: zou ik de zorg zo ook aan mijn ouders willen geven? Door deze vraag continu aan jezelf te stellen, vindt De Leyhoeve dat hiermee liefdevolle zorg geborgd kan worden.

Het Leyhoeve-concept
De kracht en het succes van het Leyhoeve-concept is de klant- en servicegerichte benadering van alle medewerkers bij alles wat zij doen: de gastvrijheid. Het uitgangspunt van alle handelingen moet zijn: Verras de bewoner positief. Naast de inhoudelijke deskundigheid, gekoppeld aan het niveau van verzorgenden of verpleegkundigen, is het uitstralen van gastvrijheid een vereiste. De ruime horecamogelijkheden die de familie met de bewoner veelvuldig bezoekt, maakt het gezamenlijk verblijven ook aangenaam.

Eigen thuiszorgorganisatie
De Leyhoeve heeft een eigen thuiszorgorganisatie: Leyhoeve Zorg B.V. De thuiszorgorganisatie van De Leyhoeve is inpandig gevestigd en levert de zorg dan ook alleen in De Leyhoeve. In de 200 appartementen wordt zorg op maat gegeven, op basis van de zorgvraag van de individuele bewoners. De wijkverpleegkundige niveau 5 heeft de regie in de organisatie van de zorg. Zij wordt in haar werkzaamheden gecoacht door de zorgcoach.

De organisatiestructuur
In onderstaande figuur wordt weergegeven hoe de organisatiestructuur binnen De Leyhoeve is ingericht. Zoals te zien is, staat de Raad van Bestuur onderaan. Zij kijken omhoog en vragen aan de locatiemanager en (zorg)coaches: Hoe kunnen wij jullie faciliteren? Hetzelfde geldt voor de locatiemanager die zich richt tot de (zorg)coaches met dezelfde vraag. De (zorg)coaches leggen op hun beurt deze vraag neer bij de medewerkers in de directe zorg (het goud van de organisatie).

Deze manier van coaching en ondersteuning geeft de medewerkers de gelegenheid om gehoor te geven aan de eigen creativiteit en vakbekwaamheid. Zo wordt gezamenlijk gezocht naar wat medewerkers nodig hebben om te doen wat zij graag zouden willen doen, maar ook om hen de ruimte te geven om naar eigen inzicht te handelen. De medewerkers worden erin getraind om deze open, nieuws- en leergierige houding ook te hebben richting de bewoners en mantelzorger(s) van De Leyhoeve. Ze kunnen op deze manier achterhalen op welke manier de organisatie een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven van de bewoners.

Lerende organisatie
Daarnaast is De Leyhoeve ingericht als een moderne, lerende organisatie. Daarbij is er aandacht voor de driehoek tussen bewoner, medewerker en organisatie. Wij streven steeds naar een optimaal evenwicht van deze drie componenten, waarbij het cijfer ‘9’ ons doel is.

De clusters
Binnen de zorgsuites van De Leyhoeve zijn de teams opgebouwd rondom de bewoners die zorg nodig hebben en rondom de huiskamers. Zo’n team wordt een cluster genoemd. Een cluster bestaat uit 2 huiskamers met in iedere huiskamer 8 bewoners. De huiskamers zijn open van ’s ochtends 7 uur tot ’s avonds 23 uur en er is continu een medewerker in de huiskamer.

Een team van huiskamervaders en -moeders is als eerste schil samengesteld rondom de bewoners. Zij ondersteunen de bewoners bij het dagelijks leven en coördineren de dag rondom de bewoner. Om de schil van huiskamervaders en -moeders zit een schil van zorgmedewerkers. De zorgmedewerkers ondersteunen de bewoners bij de dagelijkse zorg, maar staan ook in dienst van de huiskamers, voor alle vormen van ondersteuning. De clusters worden gecoacht en ondersteund door zorgcoaches. Er zijn geen managers, maar zorgcoaches bij De Leyhoeve. De zorgcoach is een verpleegkundige die faciliterend is aan het team.

Medewerkers per functie
Onderstaand een overzicht van het aantal medewerkers per deskundigheid die werkzaam zijn voor De Leyhoeve:

 

Aantal mede-

werkers

Verpleeg

kundige

Niv 5

Verpleeg

kundige

Niv 4

Verzorgende

3 IG

Helpende

Niv 2

Leerlingen

Huiskamer

vader/moeder

               

Volledig

Team

85 5 3 28 13 5 31

Thuiszorgteam
Het reguliere thuiszorgteam is een zelfstandig team met een coördinerend wijkverpleegkundige niveau 5. Het team is met elkaar verantwoordelijk voor goede kwalitatieve zorg. De wijkverpleegkundige heeft binnen het team een coördinerende taak. Zij gaat op huisbezoek voor een adviesgesprek, zij bemiddelt met mantelzorger(s) en vrijwilligers, zij zoekt verbinding met diverse netwerken, zij indiceert de zorg, zij draagt zorg voor de inzet van de geïndiceerde zorg en zij ziet toe dat er geregeld een evaluatie plaats vindt wat betreft de zorgvraag.

Het team bestaat uit minimaal niveau 3 IG opgeleide medewerkers. Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk wisselingen van medewerkers binnen de zorgmomenten aan de bewoners, om zo de zorg goed mogelijk af te stemmen. Het huidige team bestaat uit:

  • 10 medewerkers verzorgende 3 IG, waarvan 2 leerlingen
  • 2 medewerkers verpleegkundige niveau 4
  • 2 medewerkers (wijk)verpleegkundige niveau 5

De zorgteams
De Leyhoeve heeft 5 zorgteams, deze hebben allemaal een bloemennaam.

Het functiehuis van De Leyhoeve kent de volgende functies:

  • Huiskamervaders en -moeders
  • Leerlingen van diverse opleidingen van niveau 1 tot en met 3 IG
  • Helpende zorg en welzijn niveau 2
  • Verzorgende niveau 3 IG
  • Verpleegkundige niveau 4
  • Verpleegkundige niveau 5
  • Zorgcoach

Opschaling waar nodig
Er is een minimale bezetting aanwezig die op elk gewenst moment opgeschaald kan worden. Er is voldoende formatie aanwezig om onderling, daar waar de situatie erom vraagt, elkaar te helpen. Daarnaast kunnen er besparingen behaald worden door onderscheid te maken in de werkzaamheden op mbo- en hbo-niveau. Een doelmatige inzet van personeel bij logistieke processen, wordt daarbij optimaal ondersteund door ICT.

Bovendien is de ‘traditionele’ managementlaag klein gehouden en bestaat deze uit coaches die – meer dan gebruikelijk in traditionele organisaties – ook ingezet worden bij de dagelijkse contacten met de bewoner.

Bezetting van de clusters
De Leyhoeve heeft vier clusters (van zorgsuites) en een regulier thuiszorgteam. De personele bezetting van een cluster per huiskamer ziet er als volgt uit:

 

Dagdienst   07:30 tot 16:00
Avonddienst   14:00 tot 23:00

 

Er is een continu bezetting van een huiskamervader of -moeder op de huiskamer. In de middag is een overlap. Deze overlap is bedoeld voor extra aandacht voor de bewoners. De huiskamervaders en -moeders worden ondersteund door leerlingen die in opleiding zijn voor niveau 1. Deze leerlingen hebben een speciaal leertraject en mogen langer over hun opleiding doen dan een leerling vanuit het reguliere leertraject. Iedere huiskamer heeft ook meerdere vrijwilligers. Per huiskamer worden hier afspraken over gemaakt met de vrijwilliger.

Zorgteam

Dagdienst   07:00 tot 15:30
Dagdienst   07:00 tot 14:30
Dagdienst   08:00 tot 12:00
Avonddienst   14:30 tot 23:00
Avonddienst   15:30 tot 23:00

Zorgcoach

Dagdienst Ma-vrij 08:30 – 18:00

Nachtdienst
Per cluster zijn er 3 dagdiensten en 2 avonddiensten. De Leyhoeve heeft ook een vast nachtdienst-team. Er zijn standaard 2 wakkere nachtdiensten aanwezig in de zorgsuites. Overdag is er altijd een verpleegkundige niveau 5 aanwezig binnen het cluster. Daarnaast is het team opgebouwd uit niveau 2, 3 IG en niveau 4. Wanneer zich een noodsituatie voordoet, kunnen we direct opschalen doordat wij 3 clusters hebben en voldoende formatie en kennis en kunde hebben. De zorgcoach heeft een verpleegkundige achtergrond en kan te allen tijde inspringen.

De medewerkers binnen De Leyhoeve zijn erg flexibel. Naar gelang de zorgbehoefte wordt er op- en afgeschaald. Op deze manier kan altijd de zorgverlening geboden worden zoals deze graag wordt gezien binnen De Leyhoeve.


Meer weten? Neem contact op met een van onze zorgcoaches.