Kwaliteit

Dit kwaliteitsplan is ontstaan door de medewerkers op basis van de verzamelde input vanuit de medewerkers en de ervaringen en gesprekken met familie en bewoners. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanknopingspunten uit de reflecties van het kwaliteitsverslag over 2017. Het plan gaat zowel in op de Leyhoeve Zorg als geheel als op de specifieke elementen voor locatie Tilburg. Het kwaliteitsplan is akkoord bevonden door de cliëntenraad en de leden van het lerende netwerk hebben het ook ontvangen. Onze medewerkers, cliëntenraad en ook het zorgkantoor willen liever geen grote lappen tekst, maar duidelijkheid waar we aan gaan werken. We hebben daarom gekozen voor een duidelijk plan met infographic zodat in één oogopslag te zien is waar we voor zijn, wat onze visie is, hoe mensen onze zorg waarderen en waar we in 2019 aan gaan werken.

2019