‘Klachtenregeling’

Soms kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat is vervelend en daarover moet gepraat kunnen worden. Immers alleen dan kan er wat aan gedaan worden en kunnen verbeteringen in gang worden gezet.

Wanneer u niet tevreden bent over de aangeboden zorg van De Leyhoeve, is het aan te raden daarover in gesprek te gaan met de betreffende zorgmedewerker of zorgcoach. Indien u dat moeilijk vindt, kunt u anderen vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Soms is het praten over de als moeilijk ervaren situatie al heel verhelderend. Misverstanden kunnen worden opgelost en onbegrip kan worden weggenomen.

Is na een gesprek de situatie niet verbeterd of zijn er andere redenen waarom u het gesprek niet aan wilt gaan, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht per mail kenbaar te maken. U kunt een mail sturen naar: klachten@leyhoeve.nl

 


Doel van de klachtenregeling en afhandeling

Het bieden van een mogelijkheid om ongenoegen over de zorg- of dienstverlening voor te leggen en op te lossen. De Leyhoeve wil open staan voor klachten om zo de kwaliteit van de zorg te bewaken en eventueel te verbeteren. De relatie tussen de bewoner, familie en de zorgmedewerkers is gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. Door in gesprek te gaan wanneer er iets niet naar wens is zal dit de relatie herstellen.

De Leyhoeve is aangesloten bij branchevereniging Zorgthuisnl en maakt gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionaris Quasir en geschillencommissie.