Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In september 2018 heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een vervolgbezoek aan De Leyhoeve gebracht. We zijn blij dat ons nieuwe concept in het vizier van de IGJ is gebleven. Juist bij het ontstaan en professionaliseren van nieuwe concepten is het belangrijk dat we de dialoog voeren over wat goede zorg is, waar verbetering mogelijk is en waar de dilemma’s in wet- en regelgeving zitten. In 2018 hebben we zichtbaar gemaakt hoe De Leyhoeve liefdevolle en persoonsgerichte zorg levert. Tegelijk besteden we meer dan ooit aandacht aan het leren en verbeteren in het sturen op kwaliteit en veiligheid.

De IGJ ziet de resultaten van deze verbeteringen en daar zijn wij blij mee. In het rapport staan nog verschillende verbeterpunten. Deze zijn grotendeels opgenomen in ons kwaliteitsplan voor 2019. Dit is geen definitief document, maar wordt al lerende en op basis van behoeftes aangepast. Belangrijke onderwerpen hierin zijn tijd voor reflectie en intervisie, methodisch werken en professioneel afwegingen maken.  Voor 22 april 2019 informeren we de IGJ over de resultaten van onze inspanningen. We zoeken actief de dialoog om dilemma’s, vragen en verwonderingen te delen en bespreken.