Single Blog Title

This is a single blog caption

Hilverhoeve weer terug; vierde poging zorgplan

HILVARENBEEK – Hetzelfde plan op dezelfde locatie, maar nu met een andere gemeenteraad. Het zorginitiatief de Hilverhoeve, met zestig zorgwiningen op landgoed De Hilverhoeve, gaat ronde vier in.

De behoefte aan zorgwoingen is nog steeds groot in Hilvarenbeek weten ze bij Roozen van Hoppe, maar dat de politieke verhoudingen inmiddels anders liggen dan een jaar geleden, speelt zeker mee. ,,We hadden anders niet nu het principeverzoek ingediend” aldus directeur Laurens van Rij, die met het plan voor de vierde keer bij de gemeente komt. Het eerste principeverzoek werd in 2009 gedaan. en na drie keer het plan te hebben aangepast, werd het in mei 2013 door de raad alsnog afgekeurd.Grote achterligende reden was de provincie die het zorgplan voor zestig woningen op landgoed De Hilver toen wettelijk niet kon toestaan. Maar daar lijkt nu iets op gevonden. ,,Als het project de bestemming ‘Maatschappelijk’ krijgt, gelden andere regels die dit jaar zijn aangepast, waardoor het planologisch wel kan” aldus Van Rij, die in Tilburg meer geluk had; de bouw van de De Leyhoeve (zelfde principe, groter project) is inmiddels begonnen. ,, Wij staan positief tegenover dit plan. We hebben een groot tekort aan zorgwoningen. Maar of het ook echt ruimtelijk mogelijk is, laten we aan de experts over”aldus VVD-fractievoorzitter Tycho Holeman, die daarom het collegestandpunt nog even afwacht. Dat standpunt was vorig jaar niet unaniem. Verkuijlen en Palmen waren tegen, Roks en Van Doormaal waren voor. En ook de raad was verdeeld, maar waar toen nog een krappe meerderheid werd gevonden, is nu een minderheid tegen de Hilverhoeve. Alleen de Gemeenschapslijst en de VVD Stemden in 2013 voor, en laten die nu nét de meerderheid hebben. Cees van Hoof (gemeenschapslijst) liet al weten blij te zijn met het principeverzoek. ,,Wij zullen het nieuwe plan ondersteunen. Het vangt een gat op in Hilvarenbeek waar nodig aandacht voor moet komen.” Al meent Gon Boers (HOI Werkt) dat het plan niet in het belang is van de inwoners. ,, Er moeten zorgwoningen komen in de kernen van Hilvarenbeek, niet aan de rand.” Een standpunt dat door andere partijen gedeeld wordt, maar het hoeft het ander niet uit te sluiten volgens het CDA ,, Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat we de Hilverhoeve wel zien zitten. Al blijft het bouwen in de kernen wel belangrijk voor ons” aldus fractievoorzitter Clemens Veraa, die nog wel afwacht wat de juridische en financiele consequenties zijn voordat hij een standpunt inneemt. Het lijkt dus goede timing voor de Hilverhoeve. ,,Maar we hebben al eens eerder gedacht dat het niet stuk kon in Hilvarenbeek”, aldus Laurens van Rij, die in deze vierde ronde nog maar even negens op hoopt.

Untitled-1