Evaluatieformulier congressen

Evaluatieformulier Inspiratiebijeenkomsten Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Hartelijk dank voor het bijwonen van ons congres. Om de kwaliteit van onze congressen te verbeteren, is uw feedback voor ons erg waardevol. Daarom verzoeken wij u vriendelijk dit evaluatieformulier in te vullen.