Bewonerscommissie

Bewonerscommissie

Op deze pagina vindt u informatie en nieuws vanuit de Bewonerscommissie van Woonlandschap De Leyhoeve in Tilburg.
Nieuwsberichten treft u onderaan deze pagina.

Wat is de Bewonerscommissie?
De Leyhoeve kent een Bewonerscommissie (BC) die de belangen behartigt van de huurders van de reguliere appartementen.

Het bestuur
De Bewonerscommissie bestaat uit 5 personen, te weten:
– Richard Teulings (voorzitter)
– Ton v. Gool (secretaris)
– Frans Slangen (penningmeester)
– Toss Marinissen (lid)
– Les v. Vliet (lid)

Onze taak en werkwijze
De BC houdt zich bezig met het woongenot van de bewoners voor zover dat van doen heeft met het gebouw van De Leyhoeve en de onmiddellijke omgeving. Heeft u daarover iets te melden aan de leiding van De Leyhoeve? Dien in dat geval uw opmerking, suggestie, wens of klacht in via de receptie: receptie-tilburg@leyhoeve.nl

Indien gewenst kunt u de BC in de cc plaatsen, zodat wij deze kunnen volgen, bewaken en/of bemiddelen. De BC komt geregeld bij elkaar en heeft minimaal 2 keer per jaar overleg met de Directie. Minstens 1 keer per jaar is er een Bewonersbijeenkomst.

Ter voorkoming van misverstanden: Er bestaat ook  de Stichting ‘Vrienden van de Leyhoeve’, welke zich inspant voor de belangen van Leyhoeve-bewoners op gebied van recreatieve en culturele zaken. Dus niet voor prettig wonen, zoals de BC.

Contact
De Bewonerscommissie is bereikbaar via de mail. Bij voorkeur via bew.comm.leyhoeve.secretaris@gmail.com of eventueel via bewonerscommissieleyhoeve@gmail.com

Ook is het mogelijk de brievenbus van de BC gebruiken. Deze bevindt zich rechtsonder aan de linkerzijde van de brievenbusruimte.

Zo kunt u ons steunen
U kunt ons steunen om zodoende onze positie bij de leiding te versterken. Dit kunt u doen door invulling van een formulier. Ruim 160 bewoners/appartementen deden dat al, maar wij willen graag allen vragen en zeker nieuwe bewoners om ook hun sympathie. Het formulier hiervoor kunt u vinden in de kast bij de brievenbusruimte.

We houden ons bestand graag actueel. Daarom verzoeken wij de bewoner(s) of erfgenamen ons te informeren wanneer iemand overlijdt of definitief verhuist naar de Zorgafdeling van de Leyhoeve. Deze informatie kan en mag de Leyhoeve ons niet verstrekken gelet op de privacywetgeving, de AVG.

Voor uitgebreidere informatie over de BC kunt u contact met ons opnemen via e-mail of bij voorkeur schriftelijk – gericht aan een van de bestuursleden – door uw brief in onze brievenbus te deponeren.


Nieuws

De Bewonerscommissie op de Leyhoeve-website