Download hier het Kwaliteitsverslag 2017 (pdf)

Hier kunt u het kwaliteitsverslag over 2017 inzien nadat dit met de bewoners, professionals en Cliëntenraad is besproken.